Tư vấn Đề Án bảo vệ môi trường

Tin đăng ngày: 07/07/11
Dịch vụ tư vấn là hoạt động trong đó các chuyên gia của công ty tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu, thu thập tài liệu, chọn lọc các thông tin, giải pháp hoặc phương án hành động để hoàn thành các hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường giúp cho khách hàng có quyết định đúng đắn, có cơ sở pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành chính sách về môi trường của nhà nước.

Đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường được thực hiện theo thông tư 04/2008/TT – BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.

Lập đề án bảo vệ môi trường chỉ thực hiện đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 và sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày thông tư 04/2008/TT – BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường có hiệu lực thi hành mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

:: HỆ THỐNG

:: TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh

Phòng tư vấn Phòng tư vấn

Phòng kỹ thuật Phòng kỹ thuật

Lễ tân Phòng kỹ thuật

:: VIDEO

VTV1 giới thiệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt

:: KHÁCH HÀNG

:: LIÊN KẾT WEBSITES