DỰ ÁN: XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HUYỆN THUẬN THÀNH

Tin đăng ngày: 21/02
Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải công suất 250 m3/ ngày.đêm của Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Tên công trình: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 250 m3.ngày đêm.

Địa điểm: xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Năm thực hiện: 2018

Nước sau xử lý: đảm bảo theo QCVN 40:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

(cột A: áp dụng với việc xả nước thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích sinh hoạt)

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi Trường Việt

:: HỆ THỐNG

:: TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh

Phòng tư vấn Phòng tư vấn

Phòng kỹ thuật Phòng kỹ thuật

Lễ tân Phòng kỹ thuật

:: VIDEO

VTV1 giới thiệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt

:: KHÁCH HÀNG

:: LIÊN KẾT WEBSITES